Αγαπητοί υποψήφιοι

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθιστά επιτακτική τη δημιουργία στελεχών, τα οποία θα είναι ικανά να προωθήσουν νέα μοντέλα διοίκησης. Ο βέλτιστος συνδυασμός οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών γνώσεων, διαμορφώνει την ταυτότητα των σύγχρονων στελεχών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προκλήσεις των επιχειρήσεων στον Eλληνικό και Διεθνή χώρο.

Σε απάντηση των νέων αυτών προκλήσεων το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως αποστολή να αποτελέσει θερμοκοιτίδα επιτυχημένων managers και ηγετών του μέλλοντος. To Executive Μ.Β.Α. στοχεύει στη δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή επαγγελματικά και επιστημονικά πρότυπα με εστίαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση παίζει όχι μόνο το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο χαρακτηρίζει η επαγγελματική εμπειρία και η ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα σε διεθνώς καθιερωμένα Προγράμματα ΜΒΑ. Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής του Executive MBA είναι η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο και η συνεχής ανάπτυξη συνεργιών.

Το Executive Μ.Β.Α κάθε χρόνο επιλέγεται από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ποικίλους κλάδους και τομείς εργασίας, για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ιδιαίτερη και μοναδική μαθησιακή εμπειρία, η οποία εμπλουτίζεται από το ευρύ φάσμα επαγγελματικής προέλευσης και εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών του προγράμματος.

Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΜΒΑ θα σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επαγγελματική σας ανέλιξη και επιτυχία, παρέχοντάς σας τις γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που χρειάζονται τα διοικητικά στελέχη του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Αν έχετε θέσει υψηλούς στόχους με συνεχείς επιτυχίες και διακρίσεις, τότε σίγουρα το Executive ΜΒΑ είναι αυτό το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα σας βοηθήσει να τους υλοποιήσετε.

Καθηγητής Δημήτριος Γεωργακέλλος, Διευθυντής Executive MBA