Το Προφίλ των Φοιτητών

Το ΠΜΣ ΔΕ.Σ. απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση πρώτου πτυχίου και επαρκή γνώση της Αγγλικής.

Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.

Πέραν όμως αυτών των τυπικών χαρακτηριστικών η ιδανική αγορά στόχος είναι τα στελέχη που έχουν μία ή περισσότερες διαστάσεις από την ακόλουθη ψυχογραφική περιγραφή:

Φιλοδοξία

Είναι φιλόδοξα και πιστεύουν πως με τις γνώσεις και τις δεξιότητες μπορεί να πετύχουν περισσότερα. Να ανελιχθούν ιεραρχικά, να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.

Συνέχιση Εργασίας

Δεν θέλουν να διακόψουν την εργασία τους. Γι’ αυτό αναζητούν εκπαίδευση που να προσαρμόζεται στους βιορυθμούς τους και όχι το αντίθετο.

Χρηστικότητα Θεωρητικής Γνώσης

Πιστεύουν ότι το υπέρτατο κριτήριο της θεωρητικής γνώσης είναι η άμεση χρηστικότητά της, η δοκιμασία της στις σκληρές συνθήκες της πραγματικότητας. Μόνο τότε φαίνεται η αξία της. Διαφορετικά το πτυχίο καταλήγει σε στοιχείο του βιογραφικού σημειώματος.

Ταχύτερη Ανάπτυξη

Θέλουν να αποδείξουν στους προϊσταμένους τους ή τους εργοδότες τους ότι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των μονάδων που εργάζονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο εργοδότης χρηματοδοτεί τις σπουδές.

Ψυχολογική Ανανέωση

Υποστηρίζουν την περιοδική ψυχολογική ανανέωση και την επιστροφή στα «θρανία». Η συμπλήρωση και ανανέωση των γνώσεων είναι το άμεσο όφελος. Το έμμεσο είναι η μείωση της ψυχοφθόρου κόπωσης. Τη σχέση αυτή αντανακλά η σύγχρονη τάση της δια βίου μάθησης.

Συνέχιση Σπουδών

Δεν αποκλείουν κάποια μακρινή ή πρόσφατη επιθυμία τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Γιατί να Επιλέξετε το Executive MBA
 1. Φήμη

 2. Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών

 3. Ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο διδασκόντων

 4. Συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κόσμο

 5. Επαγγελματική εξέλιξη

Τι Λένε οι Απόφοιτοί μας
 • It has been a leadership training, a personal growth and a professional development experience as well.

  Matoula Vasardani
  Client Management Team Coordinator, Private Banking, Credit Suisse, Switzerland
 • Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι το E-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιά αποτέλεσε ορόσημο στην εξέλιξή μου ως στελέχους, και από Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε αυτό που είμαι σήμερα, για αυτό το συστήνω ανεπιφύλακτα τόσο ως εργαλείο, όσο και ως εμπειρία!

  Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος
  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Carglass® Greece, Απόφοιτος 5ης σειράς
 • Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, που συνέβαλε αναμφισβήτητα σε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου.

  Βασιλική Δαμαλού
  Commercial Head, Roza Hassad Qatar, Απόφοιτη 7ης Σειράς
 • Απόλυτα φιλικό περιβάλλον και εξαιρετική συνεργασία με τους διδάσκοντες, η οποία συνεχίζεται και μετά την αποφοίτηση μου.

  Κώστας Κάκαρης
  Regional Marketing Manager for Switzerland & Italy, GAC, Απόφοιτος 7ης Σειράς
 • Η επιτυχία του οφείλεται στο ότι αναφέρεται σε στελέχη με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και βοηθά τον κάτοχο του να κατανοήσει περαιτέρω και με ευρύτητα τη λειτουργία μιας επιχείρησης: πώς οργανώνεται, πώς δομείται, πώς διοικείται.

  Andreas Fousteris
  Financial Division, A.Manager, Piraeus Bank, Απόφοιτος 9ης Σειράς
 • Το Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς επιτυγχάνει ιδιαίτερα όχι μόνο στο να  μεταφέρει δημιουργικά σε εργαζόμενα στελέχη πρακτικά παραδείγματα απ΄ όλο το φάσμα του επιχειρείν αλλά και να τους καταστήσει οιονεί υποκείμενα συγκεκριμένων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών καταστάσεων και λήπτες αποφάσεων μέσα στην πολυεδρική πραγματικότητα όπου δρα μια σύγχρονη επιχείρηση.

  Panos Lolos
  Commercial Director, HALCOR, Απόφοιτος 4ης Σειράς
 • Ηγεσία, συνεργατικότητα, στρατηγική σκέψη, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να αναπτύξει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια φανταστική εμπειρία ζωής!

  Σταύρος Γεωργακόπουλος
  Customer Team Logistics Manager South East Europe, Customer Planning Manager Greece, Procter & Gamble Hellas Ltd., Απόφοιτος 7ης Σειράς
Επιχειρήσεις & Οργανισμοί Προέλευσης Φοιτητών Μέχρι Σήμερα