Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA).

Το E-MBA απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση πρώτου πτυχίου και επαρκή γνώση της Αγγλικής.

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των στελεχών για εργασία, ανάπαυση, αλλά και ενεργό συμμετοχή στη ταχύρρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάθετε περισσότερα για τη δομή και τη διάρκεια του Προγράμματος και διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας

Ενημερωθείτε για το προφίλ των φοιτητών του Προγράμματος και τι λένε γι΄ αυτό

Μάθετε ό,τι θέλετε για το κόστος φοίτησης στο Πρόγραμμα, καθώς και τις υποτροφίες που προσφέρονται