Το executive MBA αποτέλεσε για μένα ένα ορόσημο στην επαγγελματική μου καριέρα. Το ταίριασμα ακαδημαϊκών γνώσεων με ρεαλιστικά business cases, η αδιαμφισβήτητη ποιότητα, εμπειρία και εξειδίκευση των καθηγητών, καθώς και η συναναστροφή με επιτυχημένους και φιλόδοξους επαγγελματίες-συμφοιτητές είναι ικανά να εφοδιάσουν κάθε υποψήφιο με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος manager. Ηγεσία, συνεργατικότητα, στρατηγική σκέψη, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να αναπτύξει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια φανταστική εμπειρία ζωής! “SKY IS THE LIMIT”!

Σταύρος ΓεωργακόπουλοςCustomer Team Logistics Manager South East Europe, Customer Planning Manager Greece, Procter & Gamble Hellas Ltd., Απόφοιτος 7ης Σειράς

Ηγεσία, συνεργατικότητα, στρατηγική σκέψη, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να αναπτύξει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια φανταστική εμπειρία ζωής!

Σταύρος ΓεωργακόπουλοςCustomer Team Logistics Manager South East Europe, Customer Planning Manager Greece, Procter & Gamble Hellas Ltd., Απόφοιτος 7ης Σειράς

Το MBΑ για στελέχη επιχειρήσεων απευθύνεται σε εργαζομένους με εργασιακή εμπειρία και σαφή επιδίωξη να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από εφαρμοσμένες περιπτώσεις. Το Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς επιτυγχάνει ιδιαίτερα όχι μόνο στο να  μεταφέρει δημιουργικά σε εργαζόμενα στελέχη πρακτικά παραδείγματα απ΄ όλο το φάσμα του επιχειρείν αλλά και να τους καταστήσει οιονεί υποκείμενα συγκεκριμένων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών καταστάσεων και λήπτες αποφάσεων μέσα στην πολυεδρική πραγματικότητα όπου δρα μια σύγχρονη επιχείρηση. Επιπρόσθετα, οι διδάσκοντες του προγράμματος διακρίνονται από το έντονο ενδιαφέρον τους αφενός για την προσέλκυση των πιο ανταγωνιστικών υποψηφίων οι οποίοι συχνά καλούνται να συνεργαστούν εποικοδομητικά και αφετέρου για την συνεχή τους εξέλιξη, κάτι που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Panos LolosCommercial Director, HALCOR, Απόφοιτος 4ης Σειράς

Το Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς επιτυγχάνει ιδιαίτερα όχι μόνο στο να  μεταφέρει δημιουργικά σε εργαζόμενα στελέχη πρακτικά παραδείγματα απ΄ όλο το φάσμα του επιχειρείν αλλά και να τους καταστήσει οιονεί υποκείμενα συγκεκριμένων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών καταστάσεων και λήπτες αποφάσεων μέσα στην πολυεδρική πραγματικότητα όπου δρα μια σύγχρονη επιχείρηση.

Panos LolosCommercial Director, HALCOR, Απόφοιτος 4ης Σειράς

Το E-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκτός από ένα αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για ολόκληρη την επαγγελματική μας πορείας. Η επιτυχία του οφείλεται στο ότι αναφέρεται σε στελέχη με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και βοηθά τον κάτοχο του να κατανοήσει περαιτέρω και με ευρύτητα τη λειτουργία μιας επιχείρησης: πώς οργανώνεται, πώς δομείται, πώς διοικείται. Είναι άλλωστε ενδεικτικοί οι τομείς που αποτελούν τις σπουδές του: δομή μιας εταιρείας, στρατηγική, εταιρική κουλτούρα, ηθική, μάρκετινγκ, λογιστική, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων και η λειτουργία των διεθνών αγορών.

Επιπρόσθετα, παραμένει ένα ευέλικτο και εξωστρεφές πρόγραμμα καθώς πέρα από το βασικό κορμό στο πρόγραμμα σπουδών του E-MBA παρέχεται η δυνατότητα μαθημάτων επιλογής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέρα από τα στενά πλαίσια της «αίθουσας». Σημαντικό κομμάτι αυτής της εξωστρέφειας αποτελούν η επίσκεψη και τα επιμορφωτικά σεμινάρια στο Northwestern University of Chicago και στο Loyola University of Chicago.

Το E-MBA βοηθά στη συμμετοχική εργασία και την διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών. Εξάλλου καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη που συγκροτούν το τμήμα, η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάλυση διάφορων case studies. Συνάμα εστιάζει στη διορατικότητα, στην ευελιξία και στη δια βίου εκπαίδευση, βασικά χαρακτηριστικά σε ένα κόσμο που όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα, που ένα προϊόν γρήγορα ξεπερνιέται και αντικαθίσταται από κάποιο άλλο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί μια επένδυση αλλά και ένα σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν την επαγγελματικής τους εξέλιξη, κάνοντας σταθερά βήματα μπροστά και εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση τους.

Andreas FousterisFinancial Division, A.Manager, Piraeus Bank, Απόφοιτος 9ης Σειράς

Η επιτυχία του οφείλεται στο ότι αναφέρεται σε στελέχη με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και βοηθά τον κάτοχο του να κατανοήσει περαιτέρω και με ευρύτητα τη λειτουργία μιας επιχείρησης: πώς οργανώνεται, πώς δομείται, πώς διοικείται.

Andreas FousterisFinancial Division, A.Manager, Piraeus Bank, Απόφοιτος 9ης Σειράς

Επέλεξα το Ε-ΜΒΑ διότι το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων και το πρόγραμμα του τμήματος ήταν πολύ υψηλό και πολύ καλά οργανωμένο, είχα να κάνω με συμφοιτητές που ήταν ήδη εργαζόμενοι σε διαφόρους τομείς και ως εκ τούτου υπήρχε έντονη και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με τα επαγγελματικά και ατομικά βιώματα του καθενός εκ των συμφοιτητών μου.
Απόλυτα φιλικό περιβάλλον και εξαιρετική συνεργασία με τους διδάσκοντες, η οποία συνεχίζεται και μετά την αποφοίτηση μου. Ταυτόχρονα δε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο χώρος των μαθημάτων και το ωράριο μου ταίριαζε απόλυτα.

Κώστας ΚάκαρηςRegional Marketing Manager for Switzerland & Italy, GAC, Απόφοιτος 7ης Σειράς

Απόλυτα φιλικό περιβάλλον και εξαιρετική συνεργασία με τους διδάσκοντες, η οποία συνεχίζεται και μετά την αποφοίτηση μου.

Κώστας ΚάκαρηςRegional Marketing Manager for Switzerland & Italy, GAC, Απόφοιτος 7ης Σειράς

Το Ε-ΜΒΑ έδωσε μια δεύτερη διάσταση στο πτυχίο μου της Γεωπονικής και στην εργασιακή μου εμπειρία, βοηθώντας με να κατανοήσω όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως HR, Operations και Λογιστική. Οι συμφοιτητές μου ανήκαν σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, το οποίο σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των καθηγητών, μου προσέφερε ένα νέο τρόπο σκέψης και ένα διαφορετικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προκλήσεων σε μια επιχείρηση. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, που συνέβαλε αναμφισβήτητα σε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου.

Βασιλική ΔαμαλούCommercial Head, Roza Hassad Qatar, Απόφοιτη 7ης Σειράς

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, που συνέβαλε αναμφισβήτητα σε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου.

Βασιλική ΔαμαλούCommercial Head, Roza Hassad Qatar, Απόφοιτη 7ης Σειράς

Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι το E-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιά αποτέλεσε ορόσημο στην εξέλιξή μου ως στελέχους, και από Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε αυτό που είμαι σήμερα, για αυτό το συστήνω ανεπιφύλακτα τόσο ως εργαλείο, όσο και ως εμπειρία!

Κανάρης Α. ΠαπαναστασόπουλοςΠρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Carglass® Greece, Απόφοιτος 5ης σειράς

Η επιλογή για να παρακολουθήσω το Executive MBA του Πειραιά έγινε μετά από ενδελεχή έρευνα σε όλα τα αντίστοιχα MBA. Τα βασικότερα κριτήρια που με οδήγησαν στην τελική μου επιλογή, ήταν τα εξαιρετικά σχόλια προηγούμενων αποφοίτων με επιτυχημένη καριέρα σε μεγάλες επιχειρήσεις, το προφίλ των καθηγητών που το απαρτίζουν, το περιεχόμενο των μαθημάτων και η εξωστρέφεια του μέσω συνεργασιών με ξένους καθηγητές και επισκέψεις σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Αμερικής όπως το Northwestern University & το Loyola University of Chicago.  Σημαντικότατο κριτήριο ασφαλώς αποτέλεσε το ωράριο των μαθημάτων, αλλά και το πρόγραμμα των εξετάσεων, που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα σε στελέχη με επιβαρυμένο ωράριο και υποχρεώσεις, κάτι που δεν διέκρινα ως φιλοσοφία σε άλλα προγράμματα.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορώ με βεβαιότητα να πω πως όχι μόνο ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου, αλλά παράλληλα, διαφοροποιείται από όλα τα αντίστοιχα E-MBAs. Οι διδάσκοντες του προγράμματος διακρίνονται πέρα από το υψηλό επίπεδο κατάρτισής τους, για το αυθεντικό τους ενδιαφέρον για την διαρκή εξέλιξη των σπουδαστών, ενώ το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων συνδυάζεται από εργασίες και πρακτικά παραδείγματα σε όλο τα φάσμα του επιχειρείν. Προσωπικά ως Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, ο συγκεκριμένος συνδυασμός με βοήθησε στο να διευρύνω τόσο τις γνώσεις μου, όσο και τον τρόπο σκέψης μου σε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως το HR, Finance, Sales, Marketing και Operations!

Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι το E-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιά αποτέλεσε ορόσημο στην εξέλιξή μου ως στελέχους, και από Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε αυτό που είμαι σήμερα, για αυτό το συστήνω ανεπιφύλακτα τόσο ως εργαλείο, όσο και ως εμπειρία!

Κανάρης Α. ΠαπαναστασόπουλοςΠρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Carglass® Greece, Απόφοιτος 5ης σειράς

It has been a leadership training, a personal growth and a professional development experience as well.

Matoula VasardaniClient Management Team Coordinator, Private Banking, Credit Suisse, Switzerland

There is much more to the Executive MBA program than what I initially expected because it has been more than an educational experience. It has been a leadership training, a personal growth and a professional development experience as well. The curriculum is challenging, but the courses are planned with the busy executive in mind. There is no doubt that my studies at the Executive MBA program of University of Piraeus have contributed significantly to raising my professional profile.

Matoula VasardaniClient Management Team Coordinator, Private Banking, Credit Suisse, Switzerland