Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό το Executive MBA αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

 • Εισαγωγή στη Λογιστική
 • Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Οικονομική
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
 • Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
 • Διοίκηση Παραγωγής & Εφοδιασμού
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις
 • Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ψυχολογίας
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Στρατηγική & Πολιτική των Επιχειρήσεων
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές διαλέγουν εκείνα τα πέντε που ταιριάζουν καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Τα μαθήματα επιλογής είναι τα εξής:

 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής
 • Επιχειρηματική Αναλυτική
 • Άντληση Κεφαλαίων & Αποτίμηση Επιχειρήσεων
 • Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Ανάλυση
 • Σύγχρονα Νομικά Θέματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ.ΔΕ.Σ. είναι το ακόλουθο:

Εξάμηνο Α

4 Προκαταρκτικά Μαθήματα

3 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο Β

3 Υποχρεωτικά Μαθήματα

2 Μαθήματα Επιλογής

Εξάμηνο Γ

3 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο Δ

1 Υποχρεωτικό Μάθημα

3 Μαθήματα Επιλογής

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ο χρόνος έναρξης αλλά και λήξης της διπλωματικής εργασίας είναι ο ενδεικνυόμενος. Ωστόσο, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι ελεύθερος να ξεκινήσει τη διαδικασία νωρίτερα, αρκεί βέβαια να έχει καταλήξει για το θέμα συνεργαζόμενος με εκείνο το διδάσκοντα, που οι γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του πλησιάζουν περισσότερο το θέμα. Μετά την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφοίτησης είναι υποχρεωτική η κατάθεση από τον ίδιο το μεταπτυχιακό φοιτητή της εργασίας του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το Executive MBA ενθαρρύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής εργασίας μέσα από τη μονάδα στην οποία εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο αντλούνται εμπειρικά στοιχεία, αλλά κυρίως διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα.