Τo Executive MBA δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να διερευνήσουν τα γνωστικά τους πεδία στον τομέα της διοίκησης των επιχειρήσεων, αποκτώντας μια συνολική εικόνα των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση, αποτελώντας πολύτιμο εφόδιο τόσο για εκείνους που στοχεύουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη, όσο και για αυτούς που επιθυμούν έναν επαναπροσδιορισμό της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από το αν έχουν υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του Executive MBA αξιοποιούν κάθε χρόνο το δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για την εξέλιξη της καριέρας τους το οποίο αποτελείται από πλήθος επιχειρήσεων πολλών και διαφορετικών κλάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την πορεία των αποφοίτων του Executive MBA για τα έτη 2009 – 2013, το 96% των αποφοίτων πιστεύουν ότι οι σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα τους βοήθησαν στη εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Αναλυτικά φαίνονται τα ποσοστά των ερωτηθέντων στο διπλανό διάγραμμα.

Οι Σπουδές στο Executive MBA Βοήθησαν στην Εξέλιξη της Σταδιοδρομίας σας;

Συμφωνώ πολύ 66%
Συμφωνώ Λίγο 30%
Διαφωνώ Λίγο 4%

* Έρευνα Πορείας Αποφοίτων Executive MBA 2009 – 2013 (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιχειρήσεις & Οργανισμοί Προέλευσης Φοιτητών Μέχρι Σήμερα