Η περίοδος των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Executive MBA διαρκεί από τις αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους. Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφασίζει και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) εγκρίνει τον χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που προσδιορίζει:

  • Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Executive MBA
  • Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
  • Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών