Στατιστικά Στοιχεία Προφίλ Φοιτητών & Αποφοίτων

Φύλο

Άνδρες 60%
Γυναίκες 40%

Ηλικία

24 - 27 ετών 8%
28 - 31 ετών 38%
32 - 35 ετών 31%
36 - 39 ετών 14%
40+ ετών 9%

1ο Πτυχίο Φοιτητών

Διοίκηση Επιχειρήσεων 20%
Οικονομικά 19%
Πολυτεχνείο 13%
Θετικές Επιστήμες 22%
Άλλες Επιστήμες 25%

Επαγγελματική Απασχόληση σε Δημόσιο / Ιδιωτικό Τομέα

Δημόσιος Τομέας 32%
Ιδιωτικός Τομέας 68%

Επαγγελματική Απασχόληση σε Δευτερογενή / Τριτογενή Τομέα

Δευτερογενής Τομέας 24%
Τριτογενής Τομέας 76%
Αποτελέσματα Έρευνας Πορείας Αποφοίτων Executive MBA 2009 – 2013

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θα Συνιστούσατε το Executive MBA σε Κάποιον Τρίτο;

Σίγουρα ναι 42%
Μάλλον ναι 52%
Μάλλον όχι 6%

Το 94% των αποφοίτων του Executive MBA θα συνιστούσε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό σε κάποιον τρίτο.

Τι Θέση Ιεραρχικά Καταλαμβάνετε στην Εργασία σας;

Ανώτατο στέλεχος 11%
Ανώτερο στέλεχος 8%
Στέλεχος μέσου ιεραρχικού επιπέδου 62%
Υπάλληλος 19%

Το 81% των αποφοίτων του Executive MBA, 1 έως 5 έτη μετά την αποφοίτησή τους, εργάζονται ως στελέχη μέσου και άνω ιεραρχικού επιπέδου, με το 11% να αποτελούν ανώτατα στελέχη.

Οι Σπουδές στο Executive MBA Βοήθησαν στην Εξέλιξη της Σταδιοδρομίας σας;

Συμφωνώ πολύ 66%
Συμφωνώ Λίγο 30%
Διαφωνώ Λίγο 4%

Το 96% των αποφοίτων του Ε-ΜΒΑ πιστεύουν ότι οι σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα τους βοήθησαν στη εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους

Επιχειρήσεις & Οργανισμοί Προέλευσης Φοιτητών