Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Executive MBA είναι από τους πλέον δραστήριους συλλόγους αποφοίτων με πολλά μέλη με έντονη δραστηριότητα. Όραμα του συλλόγου είναι η δημιουργία «αξίας» βασιζόμενη στη γνώση, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα του πανεπιστημίου και τη δημιουργικότητα των αποφοίτων. Για την επίτευξη του οράματος υλοποιεί ενέργειες και δράσεις για τη διασύνδεση όλων των αποφοίτων, τη συνεχή ανανέωση των επαγγελματικών γνώσεων και την αναγνώριση των στελεχών από την αγορά ως επαγγελματίες.