Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με την πορεία των αποφοίτων του Προγράμματος Executive MBA για τα ακαδημαϊκά έτη 2009 – 2013. Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και διάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους φοιτητές και αποφοίτους του E-MBA, διαβάσετε τις εντυπώσεις που αποκόμισαν αλλά και μάθετε για το Σύλλογο Αποφοίτων του Προγράμματος.

Μελετήστε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους φοιτητές και στους αποφοίτους του E-MBA, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την πορεία των αποφοίτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009 – 2013

Διαβάστε τι είπαν απόφοιτοι για το E-MBA

Ενημερωθείτε για το Σύλλογο Αποφοίτων του Προγράμματος