Εxecutive MBA and “Logos” University

Το Executive MBA υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο “O Λόγος” της Αλβανίας. Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του προγράμματος, ο Επικ. Καθηγητής Φιλόθεος Νταλιάνης έδωσε διάλεξη στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.