Βιωματικό Workshop Διαπραγμάτευσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας καλεί στο Βιωματικό Workshop Διαπραγμάτευσης: Πώς να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με επιτυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, στις 28/4/2015 στην Αίθουσα Τελετών, στο ισόγειο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.