Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 8.800 ευρώ ή 2.200ευρώ ανά εξάμηνο και προκαταβάλλεται σε ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Όσοι φοιτητές επιλεγούν και αποδεχθούν τη θέση υποχρεούνται, εντός 5 εργάσιμων ημερών, να καταβάλουν 1.000 ευρώ, ποσό το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του 1ου εξαμήνου (2.200 ευρώ).

Φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους, δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής (δηλαδή του ποσού των 1.000 ευρώ).

Το πρόγραμμα παρέχει υποτροφία 1.000 ευρώ στο 4ο εξάμηνο με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η διπλωματική εργασία). Δεν δικαιούνται υποτροφία όσοι ήδη λαμβάνουν από άλλη πηγή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.