Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης και Διεξαγωγής Αρχαιρεσιών Συλλόγου Αποφοίτων Ε-ΜΒΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιά, καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση, που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην 338 αίθουσα (3ος όροφος) στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Μεταπτυχιακό Executive MBA συμμετέχει στην Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, E-learning Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς & Υποτροφιών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης

Το Μεταπτυχιακό Executive MBA συμμετέχει στην Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, E-learning Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς & Υποτροφιών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης