Στείλτε μας την άποψή σας:

ΑποστολήΚαθαρισμός

Μας ενδιαφέρει η άποψη των σπουδαστών μας!

Οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του E-MBA βοηθάνε κατά πολύ στην εξέλιξη και βελτίωση του Προγράμματος. Οι απόψεις και οι εντυπώσεις τους κατέχουν ένα βασικό κομμάτι προσοχής και ενδιαφέροντος του E-MBA.

Δείτε τι είπαν κάποιοι από αυτούς. Στείλτε μας και τη δική σας άποψη!

Γιατί να επιλέξετε το Εxecutive ΜΒΑ

  • Μοναδική Μαθησιακή Εμπειρία
  • Αναγνώριση
  • Ομαδικότητα
  • Εξωστρέφεια
  • Αξιοπιστία
  • Αμεσότητα

Το Ε-ΜΒΑ έδωσε μια δεύτερη διάσταση στο πτυχίο μου της Γεωπονικής και στην εργασιακή μου εμπειρία, βοηθώντας με να κατανοήσω όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως HR, Operations και Λογιστική. Οι συμφοιτητές μου ανήκαν σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, το οποίο σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των καθηγητών, μου προσέφερε ένα νέο τρόπο σκέψης και ένα διαφορετικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προκλήσεων σε μια επιχείρηση. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, που συνέβαλε αναμφισβήτητα σε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου.

Βασιλική Δαμαλού
Commercial Head, Roza Hassad Qatar, Απόφοιτη 7ης Σειράς

Επέλεξα το Ε-ΜΒΑ διότι το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων και το πρόγραμμα του τμήματος ήταν πολύ υψηλό και πολύ καλά οργανωμένο, είχα να κάνω με συμφοιτητές που ήταν ήδη εργαζόμενοι σε διαφόρους τομείς και ως εκ τούτου υπήρχε έντονη και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με τα επαγγελματικά και ατομικά βιώματα του καθενός εκ των συμφοιτητών μου.
Απόλυτα φιλικό περιβάλλον και εξαιρετική συνεργασία με τους διδάσκοντες, η οποία συνεχίζεται και μετά την αποφοίτηση μου. Ταυτόχρονα δε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο χώρος των μαθημάτων και το ωράριο μου ταίριαζε απόλυτα.

Κώστας Κάκαρης
Regional Marketing Manager for Switzerland & Italy, GAC, Απόφοιτος 7ης Σειράς

Το executive MBA αποτέλεσε για μένα ένα ορόσημο στην επαγγελματική μου καριέρα. Το ταίριασμα ακαδημαϊκών γνώσεων με ρεαλιστικά business cases, η αδιαμφισβήτητη ποιότητα, εμπειρία και εξειδίκευση των καθηγητών, καθώς και η συναναστροφή με επιτυχημένους και φιλόδοξους επαγγελματίες-συμφοιτητές είναι ικανά να εφοδιάσουν κάθε υποψήφιο με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος manager. Ηγεσία, συνεργατικότητα, στρατηγική σκέψη, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να αναπτύξει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια φανταστική εμπειρία ζωής! “SKY IS THE LIMIT”!

Σταύρος Γεωργακόπουλος
Customer Team Logistics Manager South East Europe, Customer Planning Manager Greece, Procter & Gamble Hellas Ltd., Απόφοιτος 7ης Σειράς

Το MBΑ για στελέχη επιχειρήσεων απευθύνεται σε εργαζομένους με εργασιακή εμπειρία και σαφή επιδίωξη να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από εφαρμοσμένες περιπτώσεις. Το Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς επιτυγχάνει ιδιαίτερα όχι μόνο στο να  μεταφέρει δημιουργικά σε εργαζόμενα στελέχη πρακτικά παραδείγματα απ΄ όλο το φάσμα του επιχειρείν αλλά και να τους καταστήσει οιονεί υποκείμενα συγκεκριμένων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών καταστάσεων και λήπτες αποφάσεων μέσα στην πολυεδρική πραγματικότητα όπου δρα μια σύγχρονη επιχείρηση. Επιπρόσθετα, οι διδάσκοντες του προγράμματος διακρίνονται από το έντονο ενδιαφέρον τους αφενός για την προσέλκυση των πιο ανταγωνιστικών υποψηφίων οι οποίοι συχνά καλούνται να συνεργαστούν εποικοδομητικά και αφετέρου για την συνεχή τους εξέλιξη, κάτι που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Panos Lolos
Commercial Director, HALCOR, Απόφοιτος 4ης Σειράς

Το E-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκτός από ένα αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για ολόκληρη την επαγγελματική μας πορείας. Η επιτυχία του οφείλεται στο ότι αναφέρεται σε στελέχη με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και βοηθά τον κάτοχο του να κατανοήσει περαιτέρω και με ευρύτητα τη λειτουργία μιας επιχείρησης: πώς οργανώνεται, πώς δομείται, πώς διοικείται. Είναι άλλωστε ενδεικτικοί οι τομείς που αποτελούν τις σπουδές του: δομή μιας εταιρείας, στρατηγική, εταιρική κουλτούρα, ηθική, μάρκετινγκ, λογιστική, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων και η λειτουργία των διεθνών αγορών.

Επιπρόσθετα, παραμένει ένα ευέλικτο και εξωστρεφές πρόγραμμα καθώς πέρα από το βασικό κορμό στο πρόγραμμα σπουδών του E-MBA παρέχεται η δυνατότητα μαθημάτων επιλογής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέρα από τα στενά πλαίσια της «αίθουσας». Σημαντικό κομμάτι αυτής της εξωστρέφειας αποτελούν η επίσκεψη και τα επιμορφωτικά σεμινάρια στο Northwestern University of Chicago και στο Loyola University of Chicago.

Το E-MBA βοηθά στη συμμετοχική εργασία και την διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών. Εξάλλου καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη που συγκροτούν το τμήμα, η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάλυση διάφορων case studies. Συνάμα εστιάζει στη διορατικότητα, στην ευελιξία και στη δια βίου εκπαίδευση, βασικά χαρακτηριστικά σε ένα κόσμο που όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα, που ένα προϊόν γρήγορα ξεπερνιέται και αντικαθίσταται από κάποιο άλλο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί μια επένδυση αλλά και ένα σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν την επαγγελματικής τους εξέλιξη, κάνοντας σταθερά βήματα μπροστά και εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση τους.

Andreas Fousteris
Financial Division, A.Manager, Piraeus Bank, Απόφοιτος 9ης Σειράς